The Urban Emmanuel

A Sign Of The Times

Frukt och grönsaker

Vi bör vara mycket försiktig vid transport av frysta frukter och grönsaker. Avsändaren skall ha full kännedom om historien om produkter och vilken temperatur måste upprätthållas av bäraren under hela perioden under hans kontroll. Jag pratade med min vän jan rydenäs som arbetade inom transportindustrin för ett tag och han berättade för mig hur viktigt det är att ta rätt hand om produkter. Om inte lagras ordentlig kan frysta grönsaker och frukter även förlora sin näringsvärde.